Verhuur

Naast het verkopen en aankopen, kunnen wij ook helpen bij het verhuren van woningen. Bij het verhuren van een woning vinden wij het ontzorgen van de verhuurder en selecteren van een gescreende huurder onze voornaamste taken. Wij bieden woningen in de verhuur aan op verschillende media, waaronder Funda en natuurlijk social media om bij een groot publiek onder de aandacht te komen.

Bij het verhuren van een woning komen andere zaken kijken dan het verkopen. Wij zoeken naar geschikte kandidaten voor het kort of lang huren van de woning, afhankelijk van de wensen. Het vinden van een huurder lijkt in een overspannen woningmarkt erg makkelijk, maar het is ook belangrijk dat je een huurder vindt die na betaling van de borg en 1e maand huur, de huur niet meer kan betalen. Natuurlijk maken wij een huurovereenkomst op en laten deze door alle partijen ondertekenen. Maar voordat een huurovereenkomst wordt getekend, zal de potentiële huurder eerst worden gescreend door een onafhankelijke partij. Op deze manier proberen wij te voorkomen dat er door een malafide huurder misbruik gemaakt gaat worden van de woning. Denk bijvoorbeeld aan personen die loonstroken vervalsen, of reeds bekend zijn bij instanties wegens vergrijpen inzake de Opiumwet.

Wensen voor de verhuur

Net als bij de verkoop van een woning gaan wij eerst samen in gesprek om de wensen voor de verhuur te bespreken. Gaat het om een lange termijn huur of tijdelijk, omdat u bijvoorbeeld een periode in het buitenland gaat werken.

Bij een eerste gesprek bekijken wij de woning en geven een vrijblijvend advies over de verwachte huurprijs (gebaseerd op het puntenstelsel) en het aantal personen dat de woning kan huren. In een kleine studio zullen wij niet adviseren een gezin met kinderen te huisvesten.

Voorbereiding voor de verhuur

Besluit u via ons een woning te verhuren dan vragen wij mogelijk enkele puntjes op de i te zetten om de woning goed te presenteren. Er wordt een foto reportage van de woning gemaakt en omschrijving van de woning.

Op basis van de voorgestelde huurprijs, worden ook voorwaarden gesteld aan de potentiële huurder(s). Denk aan wel of geen huisdieren en een minimale inkomenseis op basis van de huurprijs.

Woning staat online

Wij zetten woningen online op verschillende platformen voor huurwoningen, waaronder Funda. Hier kan iedereen de presentatie van de woning zien en reageren als potentiële huurder.

Kandidaten die geschikt zijn, laten wij de woning zien en indien de kandidaat de woning wil huren, vragen wij gegevens van de kandidaat die gescreend zullen worden door een externe partij. Mochten er meerdere kandidaten zijn die de woning willen huren, dan is het aan de verhuurder om te gunnen.

Ondertekenen huurovereenkomst

Op basis van de eerdere wensen wordt er een contract voor korte of lange termijn opgesteld, waarbij een combinatie ook mogelijk is. Na goedkeuring van het concept vragen wij iedereen de stukken te ondertekenen en is het wachten op de ingangsdatum van de eerste huurtermijn.

Sleuteloverdracht

Op de dag van de start van de huur wordt de woning geïnspecteerd en wordt er een inspectierapport opgemaakt van de status van de woning. Daarbij worden ook eventuele aankleding en losse onderdelen zoals meubelen gefotografeerd om de staat van alle zaken goed te kunnen zien beoordelen na afloop van de huurperiode. Tevens worden er foto’s gemaakt van de meterstanden (gas, water en elektra).

Einde huurovereenkomst

De huur kan eindigen, wegens einddatum huurovereenkomst of omdat een van beide partijen de huur heeft opgezegd. De opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren met minimaal een kopie aan ons kantoor met inachtneming van de opzegtermijn die in de huurovereenkomst is afgesproken. Net bij de bij aanvang van de huur, wordt ook bij de beëindiging van de huur wederom een inspectie uitgevoerd en foto’s gemaakt van de staat van de woning plus bijbehorende aankleding en/of losse elementen.

Als verhuurder kunt u er voor kiezen om ook gedurende de looptijd van de verhuur ons kantoor als contactpersoon aan te houden. Mochten er zich problemen voordoen, bijvoorbeeld een verstopte leiding of stormschade dan kan de huurder met ons contact opnemen. Wij zullen dan de huurder advies geven wat te doen en waar nodig direct zelf helpen. Wilt u hier meer over weten, vraag vrijblijvend wat wij u kunnen bieden.

Ik wil meer weten